Veszprém Aréna - ÁRKÁD építészeti magazin

 

Megrendelő:

Multicsarnok KFT. Veszprém,
Házgyári út 1 . - Sturcz Mihály

   

A csarnok műszaki adatai:

- A kiüríthetőség alapján megengedett legnagyobb férőhelyszám: 5.340 fő;

- Öltözők száma: 8 db (l-VIII.);

- Játékvezetői öltözők;

- 1 db. Orvosi rendelő, a szükséges kiszolgáló egységekkel;

- Fitness egység, öltözőkkel , vizesblokkokkal;

- Gyakorlóterem - próbaterem;

- Egy központi  előcsarnokban elhelyezett büfé
+ a nézőtér mögötti területeken 4 db. időszakos használatú "mobil büfé" kerül kialakításra;

- VIP blokk, saját vizesblokkokkal;

- VIP páholyok: az első emeleten 5 db, saját páholyhoz kapcsolódó vizesblokkokkal, a II. emeleten 9 db;

- VIP  lelátó;-2  db közvetítő fülke,  kameraállások 6 db felső, 2 db alsó kézilabda esetén;

- A TV közvetítő járművek, a rendezvényi kamionok   ±   0,00  szinten  történő ellátása, behajtása, a szükséges eszközök szintben való be és kiszállítása biztosított.

- Az épület teljes értékű klimatizálással valósult meg.

 

Hasznos alapterületek:

Földszint:
4.759,35 m2

I. emeleti helyiségek:
2.239,09 m2

II. emeleti helyiségek:
120,20 m2

ll/A. emeleti helyiségek:
372,32 m2

Nettó területek összesen:10.490,90 m2

Tervező:

Pannonterv-Veszprém Kft.

generál tervező:

Halász István
8200 Veszprém,
Jutási út 21.
Tel.: 88-428-477
Fax: 88-426-881
E-mail: pannterv@chello.hu

 

Az eredeti épület tervezője:

Valter Ernst - Celje / Szlovénia

Építész vezető
tervező:

 

Építész tervező:

Boros Zsombor

Statikus tervezők:

Szabó Imre

 

Rezgő Erik

Gépész tervezők:

Tuczai Attila

 

Cseresnyés Béla

Elektromos:

Varju István

 

D. Bárány Attila

Út- parkoló:

Jankó Tamásné

Viziközmű:

Tölgyesi Akos

 

Aradi Miklós

Környezetrendezés:

Kovács Lajos

Belsőépítészet:

Jack Tibor (XL-BAU Kft)

Épületakusztika:

Kotschy Bt - Kotschy András

Sprinkler:

Piroplan Kft. - Scharbert Gyula

Kivitelezés:

VemévSzer Kft.
generálkivitelező
Veszprém, Pillér utca 11.
Szűcs István, Boros Ottó,
Steireinlein Ferenc

XL-BAU Kft. - Makai László
építőmesteri, szakipari,
acélszerkezeti munkák

Elektrocenter Kft. -
elektromos munkák

Practical Kft - szerkezetépítés,
külső járulékos munkák

Mia Gradnja (Hr) -
tetőszerkezeti munkák

Lebonyolítás: VeszprémBer ZRT.
- Hellebrandt Ferenc

2008. július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki sport- és rendezvénycsarnokát Veszprémben. Az előző városvezetés végül is - Európa sportcsarnokait tanulmányozva - úgy döntött, hogy a mul-tifunkciós rendezvénycsarnok a szlovéniai Celjében néhány éve megépült sportcsarnok mintájára való­suljon meg.
A veszprémi létesítmény generáltervezésével köz­beszerzési eljárást követően a PANNONTERV­VESZPRÉM Kft-t bízták meg. A Veszprém Aréna Veszprémben, a Külső Kádártai út mellett található, a telek, TESCO áruház telke és a 82. számú Veszprém- Győr főút között helyezkedik el. A tervezett parkolószám: 703 db személygépkocsi, 10 db mozgássérült, 10 db autóbusz parkoló, valamint egy buszmegálló - utóbbi a járatok folya­matos fogadását, indítását hivatott biztosítani. A telek dél-keleti részén elhelyezésre került egy Ó gép fogadására alkalmas helikopter leszállóhely is. A csarnok előtere térburkol atos, utcabútoros, tér­világítással ellátott terület, ahol szabadtéri rendez­vények (bemutatók, a utó-kiállítások, vásárok, sza­badidős programok, stb.) lebonyolítására jó lehe­tőség nyílik. Ez a terület egyúttal a több ezer ember érkeztetésének és eltávolításának "puffer" területe­ként is szolgál.

Az eltérő magyarországi előírások, a helyszíni adott­ságok és a celjei, illetve a veszprémi épületek közti funkcionális különbségek miatt az eredeti terveket mind funkcionálisan, mind pedig statikai, gépészeti és elektromos vonatkozásban jelentősen át kellett dolgozni. A rendezvények helyben maradó eszkö­zeinek tárolására szolgáló helyiségeket kellett kia­lakítani, a földszinti és emeleti részeken ruhatárakat, a VIP területen két szinten páholyokat alakítottak ki. A rendezvényi térben a szokásos lengőpárnafás par­ketta burkolat helyett, a multifunkciós használha­tóság céljából héjbeton burkolatokra épített rugalmas ágyazású linóleum sportpadlót terveztek be. Megol­dották a csarnoktéri benapozott homlokzati nyílás­zárók árnyékolását, teljes klimatizálással és a hazai tűzrendészeti előírások miatt automata esőztető-oltóberendezéssel is ellátták a csarnokot.

--

A rendezvény csarnok funkcionálisan három zónára oszlik, ezek: a főbejáraton keresztül elérhető közönségforgalmi rész, a külön bejáratokon megközelíthető, a sportolók, az előadóművészek, a VIP vendégek számára kialakított területek és a gépészeti és egyéb kiszolgáló helyiségek.

A főbejárat a dél-nyugati homlokzatról nyílik, rajta keresztül az előcsarnokba érkezünk, ahonnan a nézőtér egyrészt két kapun át közvetlenül, másrészt az épület déli és nyugati sarkaiban elhelyezett két főlép­csőházon keresztül érhető el. Az impozáns, 650 m' alapterületű előcsarnok önmagában is alkalmas kisebb rendezvények, például kiállítások, bálok, konferenciák helyszínének önálló klimatízálással rendelkezik A két főlépcsőház orsó terében helyezték el a személy- és teherszállításra alkalmas egy-egy liftet.

A rendezvénytér területe visszahúzott mobil lelátókkal 38x46 méter, ezen belül a kézilabdapálya számára szükséges 20x40 méteres terület a nézőtér teljes kapacitásának kihasználása mellett és a szükséges biztonsági sávokkal együtt áll rendelkezésre. A különféle rendezvényekhez elektromos mozgatású, kihúzható mobillelátót lehet igénybevenni. Behúzott lelátók esetén két keresztben elhelyezkedő edzőpályát kapunk.. A nézőtéren kézi-, kosár-, röplabda és ökölvívó mérkőzések esetén 5040 ülőhely és 300 állóhely áll rendelkezésre.

A létesítményben nyert elhelyezést a rendezvény-szervező és íz MKB VESZPRÉM KC irodablokkja, valamint egy konferencia és sajtóközpont. A huza­mos tartózkodásra szolgáló területetek szakaszolható kl mat.zálással kerültek kialakításra.

Az alapozási munkálatok 2006 őszén már megkezdődtek, de az építési engedély jogerőre emelkedésének elhúzódása matt a tényleges kivitelezés a következő és májusában indulhatott csak el.

A külső térelhatárolást részben alumínium-üveg függönyfalak, részben mikrobordás szendvicspanelek adják, az utóbbiakat a vasbeton szerkezethez dübelezéssel rögzített vékonyfalú, zártszelvényű falváz oszlopok tartják. A gépészeti helyiségek és a VIP terem homlokzati burkolt felületei bevonatos acéllemezből készültek. Valamennyi benapozott homlokzaton külső fix lamellák árnyékolják a csarnoktéri bevilágítást biztosító függönyfalakat. A főlépcső-házak oldalfal burkolata burgundivörös TRESPA építőlemez.

Halász István - építész

forrás: ÁRKÁD építészeti magazin

Keresés